Di Malaysia, Perusahaan Sosial ditakrifkan sebagai entiti perniagaan yang didaftarkan di bawah sebarang undang-undang bertulis di Malaysia yang menghasilkan impak sosial atau alam sekitar yang positif secara proaktif dan pada masa yang sama mempunyai kemampuan kewangan yang mampan.

    — Garis Panduan Akreditasi Perusahaan Sosial

    Ciri-ciri Persusahaan Sosial

    — Akreditasi Perusahaan Sosial

    Faedah Yang Diperolehi daripada SE.A

    Kriteria Utama bagi Akreditasi Perusahaan Sosial

    Peringkat-peringkat  Perlaksanaan SE.A

    Tatacara Permohonan  SE Asas ,SE.A dan SE.A Plus

    Garis Panduan Permohonan Perusahaan Sosial Untuk  Diluluskan di bawah Subsekyen 44 (11C) Akta Cukai Pendapatan 1967

    Senarai Perusahaan Sosial Yang Diakreditasi

    Pegawai Perhubungan SE